Innovative produkter og løsninger innen velferdsteknologi

Visuelt og anonymisert digitalt tilsyn

RoomMate tilbyr løsninger og produkter for anonymisert og effektivt tilsyn med beboere på sykehjem, omsorgsboliger og private hjem. Det slås automatisk alarm i en rekke kritiske situasjoner som for eksempel hvis en person faller.

RoomMate AS har utviklet et innovativt produkt innen velferdsteknologi og tilbyr visuelt og anonymisert digitalt tilsyn med automatisk alarmering i kritiske situasjoner. RoomMate er en fremtidsrettet løsning som oppdateres fortløpende med ny funksjonalitet. Teknologien er tatt i bruk i kommuner over hele Norge og tilbakemeldingene er veldig gode

Målet med å ta i bruk teknologien er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og helsepersonell. RoomMate gir økt trygghet og effektivisering av tjenesten samtidig som kvaliteten er like god. Tjenesten er i endring og det legges til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv og kan bli hjemmeboende lengre. RoomMate skal muliggjøre økt selvstendighet, medbestemmelse og livskvalitet. Muligheten til å bo lengre i eget hjem har stor betydning!

 • Økt trygghet
 • Bedre søvnkvalitet
 • Fallforebyggende
 • God oversikt for nattevakten
 • Anonymiserte bilder – innebygd personvern
 • Trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig
 • Effektivisering av tjenesten
 • Betydelig innsparingspotensial for kommunene

 

Bruksområder:

 • Sykehjem
 • Omsorgsboliger
 • Hjemmeboende
 • Bofellesskap for demente
 • Boliger for utviklingshemmede

 

Følg gjerne RoomMate på Facebook