Innovative produkter og løsninger innen velferdsteknologi

Mer velferd og sikkerhet med intelligent og anonymt digitalt tilsyn

RoomMate tilbyr løsninger og produkter for anonymisert og effektivt tilsyn med beboere på sykehjem, omsorgsboliger og private hjem. Det slås automatisk alarm i en rekke kritiske situasjoner som for eksempel hvis en person faller.

RoomMate sensoren er basert på banebrytende ny teknologi som virker helt uten brukermedvirkning eller at brukeren trenger å bære utstyr på kroppen. Vi kan levere komplette løsninger som betjenes fra en vanlig PC eller smarttelefon, eller løsninger som integreres inn i eksisterende sykesignalanlegg.

RoomMate er tatt i bruk i kommuner over hele Norge og tilbakemeldingene er veldig gode. Erfaringene fra operative installasjoner er at RoomMate gir både en økonomisk besparelse og bedre tjeneste for brukerne. RoomMate er utstilt en rekke steder hvor det er mulig å få systemet demonstrert:

  • Almas hus, Aker sykehus, Oslo
  • Innovatoriet på Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Vestfold
  • Omsorgsteknologilaboratoriet, Høgskulen på Vestlandet, Bergen
  • Staup Helsehus, Levanger

 

RoomMate – en totalløsning for fjerntilsyn!

  • Skreddersydd løsning for digitalt fjerntilsyn med automatisk varsling
  • Anonymiserte bilder – innebygd personvern
  • Virker både dag og natt
  • Effektivisering av hjemmetjenesten i kommuner
  • God oversikt på sykehjem – spesielt for nattevakten
  • Økt trygghet for brukere og pårørende

 

Følg gjerne RoomMate på Facebook