Omsorg med verdighet

RoomMate app funksjoner

 

App main page example
App main page example


Alarmer og varsler

Alarmer kommer inn med rød farge mens varsler vises med gul farge. Når en hendelse er kvittert vises den med grå farge.
Ukvitterte varsler og alarmer forsvinner automatisk fra listen etter 24 timer og kvitterte hendelser forsvinner etter 30 minutter.

Standard lydsignal
Varsel kommer inn med 1x lydsignal
Alarm kommer inn med 4x lydsignal

Logge inn for å gjøre tilsyn
Tilsyn kan utføres direkte fra telefonen ved å klikke på sensorsymbolet øverst til høyre og logge inn på tilsynssiden med brukernavn og passord. Ekstra kode for to-faktor innlogging trengs ikke her fordi man allerede er innlogget i appen.