Omsorg med verdighet

Last ned vår nye informasjonsbrosjyre for tjenestemottakere og pårørende her:

  

Last ned RoomMate A4 flyer på norsk eller engelsk her:

    

Last ned brukerveiledning for aktivering og bruk av RoomMate app (norsk) her:

  

Last ned RoomMate A3 instruksjonsplansje på norsk eller svensk her:

   

Forslag til kartleggingsskjema for brukere av RoomMate kan lastes ned her:

Kartleggingskjema, RoomMate (Word)

Kartleggingskjema, RoomMate (PDF)

Skjema for bruk ved konfigurasjon kan lastes ned her:

Skjema for konfigurasjon, RoomMate (Word)

Skjema for konfigurasjon, RoomMate (PDF)

Installasjonsveiledning kan lastes ned her:

RoomMate, installasjonsveiledning, Rev D

En teknisk beskrivelse av systemarkitektur og krav til nettverk kan lastes ned her:

RoomMate, systemarkitektur, Rev E

Informasjon om avstillingskort kan lastes ned her:

RoomMate, avstillingskort, Rev C

Oversikt over personvern og datasikkerhet kan lastes ned her:

RoomMate, Oversikt personvern og datasikkerhet, Rev A