Innovative produkter og løsninger innen velferdsteknologi

Ofte stilte spørsmål – FAQ

Generelt

Hva er RoomMate?
RoomMate er en løsning for anonymisert visuelt tilsyn med automatisk varsling i kritiske situasjoner.

 

Hvem bruker RoomMate?
RoomMate brukes på sykehjem, omsorgsboliger, private hjem og boliger for psykisk utviklingshemmede. Se referanse-fanen for eksempler.

 

Hvor kan jeg kjøpe RoomMate?
Kontakt en forhandler for å kjøpe eller leie RoomMate. Se «Forhandler»-fanen.

 

Er RoomMate sikker?
Ja, «innbygd personvern» har vært helt sentralt ved utviklingen av RoomMate. Alle data sendes og lagres kryptert. Datatilsynet har vært konsultert både før, under og etter utviklingen av RoomMate.

 

Lagres bilder og video fra RoomMate?
Nei, ingen bilde eller video lagres. Dette har vært et viktig poeng under utviklingen av RoomMate.

 

Skal rom hvor RoomMate er installert merkes?
Vi anbefaler at det plasseres et skilt ved inngangen til rom hvor RoomMate er installert. Alle RoomMate-enheter leveres med et skilt til formåler. Ta kontakt på support@roommate.no hvis du mangler et skilt.

 

Hvor er RoomMate utviklet?
RoomMate-løsningen er utviklet av RoomMate AS i Sandvika i Norge. Selskapet har utviklet hele produktet inklusiv maskinvare, programvare og mekanikk.

 

Er RoomMate på Facebook?
Ja, se her: facebook.com/RoomMateAS

 

Kan jeg skru av en RoomMate-enhet ved å trekke ut strømkontakten?
Ja, det er bare å skru av strømmen til en RoomMate-enhet hvis den ikke skal brukes for en periode. Det vil da vanligvis sendes et varsel om dette til vakttelefonen. Når RoomMate skal brukes igjen er det bare å skru på strømmen. RoomMate er da klar til bruk i løpet av et par minutter.

 

Hva trenger RoomMate-enehetn for å fungere?
Det er kun strøm og tilgang til internett som er nødvendig for at RoomMate fungerer.

 

Hvordan kobles RoomMate på internett?
RoomMate kan kobles på nett med enten kablet ethernet, WiFi eller mobildata. For mobildata brukes en ekstern 3G/4G-router.

 

Hvilke krav stilles til internettforbindelsen der hvor RoomMate er installert?
Når RoomMate skrus på kontakter den vår server på adressen vpn.roommate.no på port 1194 (UDP+TCP). Hvis denne port ikke er tilgjengelig brukes port 443. I tillegg trenger RoomMate-sensoren kontakt med NTP-servere på port 123.

RoomMate har en fall-back løsning hvis serveren skulle være utilgjengelig. RoomMate-enheten vil da selv sende alarmer og varsler på SMS eller email via port 443 og 587.

Følgende porter må derfor være åpne for utgående trafikk for at RoomMate skal fungere:

  • 1194 mot vpn.roommate.no
  • 443
  • 123
  • 587

 

Fungerer RoomMate med Power over Ethernet – PoE?
Nei, dessverre har RoomMate ikke støtte for PoE.

 

Har RoomMate batteri-backup?
Nei, RoomMate-enhetene har dessverre ikke batteri-backup. Enhetene vil automatisk skru seg på når strømmen er tilbake.

 

Det har vært strømbrudd. Trenger jeg å gjøre noe?
Nei, RoomMate vil automatisk starte opp når strømmen er tilbake.

 

Visuelt digitalt tilsyn

Hvordan logger jeg inn for å utføre tilsyn?
Gå til roommate.no i en vanlig nettleser på PC, nettbrett eller smarttelefon. Øverst til høyre er det et felt for brukernavn og passord. I noen tilfeller blir du bedt om en kode som sendes på SMS.

 

Kan tilsyn utføres på telefon eller nettbrett?
Ja, tilsyn gjennomføres i vanlig nettleser på PC, nettbrett eller smarttelefon ved å gå til roommate.no.

 

Er det mulig med to-trinns innlogging?
Ja, to-trinns innlogging med SMS kode kan aktiveres for alle brukerkonti.

 

Kan jeg se status for et rom uten å se bilder?
Ja, i listen til venstre er det ikoner som illusterer status for rommet

En person i rommet
To eller flere personer i rommet
Person ligger i sengen
Person sitter i stolen

 

Hvilke bilde-typer kan RoomMate vise?
Ved å trykke på en RoomMate-enhet i listen til venstre kommer det opp et anonymisert bilde hvor gulvet er farget oransje. Det er tre ulike bilde-typer man kan velge med ikonene øverst i bildet.


Anonymisert bilde. Oransje gulv og blå person.

Samme som anonymisert bilde, men uten farger

Ikke-annonymisert bilde

 

Hvorfor kan jeg ikke trykke på alle bildetypene?
For noen RoomMate-enheter er tilgang til enkelte bildetyper sperret. I de tilfeller er bilde-ikonene øverst lys grå.

 

Jeg skal utføre tilsyn med RoomMate enheten er lys grå i listen og fungerer ikke. Hva er feil?
Hvis RoomMate-systemet mister kontakten med en RoomMate-enhet indikeres dette med lys grå farge i listen til venstre. Vanligvis skyldes dette enten at strømmen til RoomMate er avbrutt eller at det er problemer med internet. Så snart dette er på plass igjen vil RoomMate fungere etter få minutter?

 

Fungerer RoomMate når det er mørkt?
Ja, RoomMate er helt uavhengig av dagslys og fungerer like bra både dag og natt.

 

Blir RoomMate påvirket av sollys?
Kraftig sollys kan forstyrre RoomMate. Dette vises som svarte prikker når det gjøres tilsyn.

 

Alarmer og varsler

Hvordan sender RoomMate alarmer og varsler?
RoomMate sender vanligvis alarmer og varsler som en SMS. I noen tilfeller brukes e-post. I SMS’en eller e-posten er det en lenke som kan åpnes i vanlig nettleser.

 

Hvilke alarmer og varsler kan RoomMate sende?
RoomMate kan sende disse alarmer og varsler:

Fall
Setter seg opp i sengen
Forlater sengen
Forlater stolen
Aktivitet
Person går inn i rommet
Person går ut av rommet
Kontakten med RoomMate-sensoren er brutt
Kontakten med RoomMate-sensoren er gjenopprettet

 

Kan alarmer og varsler tilpasses til den enkelte bruker?
Ja, det er viktig at det gjøres en vurdeling av den enkelte bruker slik at kun relevante alarmer og varsler aktiveres.

 

Hvordan vet RoomMate hvor det er seng eller stol i rommet?
Posisjonen til seng og/eller stol må konfigureres i RoomMate-systemet. Ta kontakt på support@roommate.no så hjelper vi med dette.

 

Hvordan endres konfigurasjon for en RoomMate-enhet?
Ta kontakt på support@roommate.no så hjelper vi med dette.

 

Audio

Kan jeg snakke med personen i rommet når jeg utfører digitalt tilsyn?
To-veis tale introduseres mai 2018.

 

Er digitalt tilsyn kun bilde eller kan jeg få lyd?
Digitalt tilsyn med lyd (innlytt) introduseres mai 2018.

 

Kan RoomMate sende varsel ved høyt lydnivå?
Varsel ved høyt lydnivå introduseres mai 2018.