Omsorg med verdighet

Ofte stilte spørsmål – FAQ

Generelt

Hva er RoomMate?
RoomMate er et pasientvarslingsanlegg for anonymisert visuelt tilsyn med lyd samt automatisk varsling i kritiske situasjoner.

Hvem bruker RoomMate?
RoomMate brukes på sykehjem, omsorgsboliger, private hjem og boliger for psykisk utviklingshemmede. Se referanse-fanen for eksempler.

RoomMate brukes på sykehjem, i omsorgsboliger, private hjem, boliger for personer med funksjonsnedsettelse og i sykehus.

Hvor kan jeg kjøpe RoomMate?
Kontakt en forhandler eller RoomMate direkte for å kjøpe eller leie RoomMate. Se «Forhandler»-fanen.

Er RoomMate sikker?
Ja, «innbygd personvern» har vært helt sentralt ved utviklingen av RoomMate. Alle data sendes og lagres kryptert. Datatilsynet har vært konsultert både før, under og etter utviklingen av RoomMate. Det lagres ingen bilder, video eller lyd i systemet.

Lagres bilder, lyd eller video fra RoomMate?
Nei, ingen bilder, lyd eller video lagres. Dette har vært et viktig poeng under utviklingen av RoomMate.

Skal rom hvor RoomMate er installert merkes?
Vi anbefaler at det plasseres et skilt ved inngangen til rom hvor RoomMate er installert. Alle RoomMate-enheter leveres med et skilt til formålet. Ta kontakt på support@roommate.no hvis du mangler et skilt.

Hvor er RoomMate utviklet?
RoomMate-løsningen er utviklet av RoomMate AS i Sandvika i Norge. Selskapet har utviklet hele produktet inklusiv maskinvare, programvare og mekanikk.

Er RoomMate på Facebook?
Ja, se her: facebook.com/RoomMateAS

Kan jeg skru av en RoomMate-enhet ved å trekke ut strømkontakten?
Ja, hvis den ikke skal brukes for en lengre periode, er det mulig å gjøre dette. Det vil imidlertid sendes et varsel om dette til vakttelefonen. Når RoomMate skal brukes igjen er det bare å skru på strømmen. RoomMate er da klar til bruk i løpet av et par minutter. Dersom man ønsker å skru av automatisk tilsyn for en kortere periode bør dette gjøres via administrasjonssystemet eller med et avstillingskort.

Hva trenger RoomMate-enheten for å fungere?
Det er kun strøm og tilgang til internett som er nødvendig for at RoomMate fungerer.

Hvordan kobles RoomMate på internett?
RoomMate kan kobles på nett med enten kablet ethernet, WiFi eller mobildata. For mobildata brukes en ekstern 3G/4G-router.

Er det mye datatrafikk?
Nei, RoomMate stiller veldig begrensede krav til internettforbindelsen. Databruken er under 100 kB/s når det gjennomføres tilsyn. I tillegg bruker RoomMate under 5 MB i døgnet for å holde kontakt med resten av RoomMate-systemet.

Ved normal bruk er dataforbruket for en RoomMate-enhet rundt 1 GB per måned. Der hvor RoomMate brukes med en ekstern 4G-router så brukes ofte SIM-kort med 5 GB per måned. Da har routeren kapasitet til å betjene flere RoomMate-enheter.

Hvilke krav stilles til internettforbindelsen der hvor RoomMate er installert?
Når RoomMate skrus på kontakter den vår server på adressen vpn.roommate.no på port 1194 (UDP+TCP). Hvis denne port ikke er tilgjengelig brukes port 443. I tillegg trenger RoomMate-sensoren kontakt med NTP-servere på port 123 samt DNS på port 53.

RoomMate har en fall-back løsning hvis serveren skulle være utilgjengelig. RoomMate-enheten vil da selv sende alarmer og varsler på SMS eller email via port 443 og 587.

Følgende porter må derfor være åpne for utgående trafikk for at RoomMate skal fungere:

 • 1194 mot vpn.roommate.no og enten vpn.roommate2.no (Oslo) eller vpn.roommate3.no (utenfor Oslo)
 • 443
 • 123
 • 587

Fungerer RoomMate med Power over Ethernet – PoE?
Nei, dessverre har RoomMate ikke støtte for PoE.

Har RoomMate batteri-backup?
Nei, RoomMate-enhetene har dessverre ikke batteri-backup. Enhetene vil automatisk skru seg på når strømmen er tilbake.

Det har vært strømbrudd. Trenger jeg å gjøre noe?
Nei, RoomMate vil automatisk starte opp når strømmen er tilbake.

Visuelt digitalt tilsyn

Hvordan logger jeg inn for å utføre tilsyn?
Gå til roommate.no i en vanlig nettleser på PC, nettbrett eller smarttelefon. Øverst til høyre er det et felt for brukernavn og passord. I noen tilfeller blir du bedt om en kode som sendes i RoomMate-appen.

Kan tilsyn utføres på telefon eller nettbrett?
Ja, tilsyn gjennomføres i vanlig nettleser på PC, nettbrett eller smarttelefon ved å gå til roommate.no.

Er det mulig med to-trinns innlogging/to-faktor autentisering?
Ja, to-trinns innlogging/to-faktor autentisering med app-kode kan aktiveres for alle brukerkonti.

Kan jeg se status for et rom uten å se bilder?
Ja, i listen til venstre er det ikoner som illustrerer status for rommet

En person i rommet
To eller flere personer i rommet
Person ligger i sengen
Person sitter i stolen

Hvilke bilde-typer kan RoomMate vise?
Ved å trykke på en RoomMate-enhet i listen til venstre kommer det opp et anonymisert bilde hvor gulvet er farget oransje. Det er to ulike bilde-typer man kan velge med ikonene øverst i bildet.


Anonymisert bilde. Oransje gulv og blå person.

Detaljert tilsyn

I noen tilfeller er det sperret for ikke-anonymisert bilde. Da kan i stedet det anonymiserte bilde uten fargelegging vises.


Samme som anonymisert bilde, men uten farger

Hvorfor kan jeg ikke trykke på alle bildetypene?
For noen RoomMate-enheter er tilgang til enkelte bildetyper sperret. I de tilfeller er bilde-ikonene øverst lys grå.

Jeg skal utføre tilsyn men RoomMate-enheten er lys grå i listen til venstre og fungerer ikke. Hva er feil?
Hvis RoomMate-systemet mister kontakten med en RoomMate-enhet indikeres dette med lys grå farge i listen til venstre. Vanligvis skyldes dette enten at strømmen til RoomMate er avbrutt eller at det er problemer med internett. Så snart dette er på plass igjen vil RoomMate fungere etter få minutter?

Fungerer RoomMate når det er mørkt?
Ja, RoomMate er helt uavhengig av dagslys og fungerer like bra både dag og natt.

Blir RoomMate påvirket av sollys?
Kraftig sollys kan forstyrre RoomMate. Dette vises som svarte prikker når det gjøres tilsyn.

Alarmer og varsler

Hvordan sender RoomMate alarmer og varsler?
RoomMate sender vanligvis alarmer og varsler som en SMS. I noen tilfeller brukes e-post. I SMS’en eller e-posten er det en lenke som kan åpnes i vanlig nettleser.

Hvilke alarmer og varsler kan RoomMate sende?
RoomMate kan sende disse alarmer og varsler:

Fall
Setter seg opp i sengen
Forlater sengen
Forlater stolen
Aktivitet
Person går inn i rommet
Person går ut av rommet
Høyt lydnivå
Kontakten med RoomMate-sensoren er brutt
Kontakten med RoomMate-sensoren er gjenopprettet

Kan alarmer og varsler tilpasses til den enkelte bruker?
Ja, det er viktig at det gjøres en kartlegging av den enkelte bruker slik at kun relevante alarmer og varsler aktiveres.

Hvordan vet RoomMate hvor det er seng eller stol i rommet?
Posisjonen til seng og/eller stol konfigureres i RoomMate-systemet. Systemadministratoren i organisasjonen gjør dette.

Hvordan endres konfigurasjon for en RoomMate-enhet?
Dette gjøres av administratoren i organisasjonen.

Audio

Hvilke funksjoner i RoomMate bruker lyd?
RoomMate-sensoren inneholder høyttaler og mikrofon som brukes for flere funksjoner:

 • Det kan varsles om høyt lydnivå i rommet hvor RoomMate er installert.
 • To-veis tale kan aktiveres fra nett-leseren når man gjør tilsyn.
 • Anonymisert innlytt. Dette er en funksjon som gir mulighet for innlytt uten at det er mulig å høre hva som blir sagt i rommet. Funksjonen kan aktiveres direkte i nettleseren og man vil høre en lyd som avspeiler lydnivået i rommet uten at det er mulig å høre detaljer.
 • Innlytt kan aktiveres fra nettleseren og på denne måten kan man høre hva som skjer i rommet hvor RoomMate er installert.
 • RoomMate kan avspille en lydbeskjed når et varsel eller en alarm utløses. I praksis brukes dette mest for demonstrasjonsformål de steder hvor RoomMate er utstilt.

Alle lydfunksjonene må aktiveres for den enkelte bruker og RoomMate-enhet.

Hvordan får man tilgang til lydfunksjonalitet i RoomMate?
Dette settes opp av administratoren i organisasjonen/kommunen.

Har alle RoomMate-enheter støtte for lydfunksjonalitet?
Ja, alle RoomMate-enheter har støtte for lydfunksjonalitet. Imidlertid kan enheter med serienummer lavere enn 00200 ikke vise tilsynsbilder samtidig som det gjennomføres to-veis samtale eller innlytt. Serienummeret står i de fleste tilfeller skrevet på selve RoomMate-enheten.

Hvordan fungerer varsel ved høy lyd?
Ved høyt lydnivå i rommet hvor RoomMate er montert vil det sendes et varsel. Varselet kan tidsstyres og følsomheten kan justeres for individuell tilpassing. I brukergrensesnittet for tilsyn indikeres varsel for høy lyd med dette ikonet:

Hvordan startes to-veis samtale?
To-veis samtale startes ved å utføre et tilsyn på en RoomMate-enhet og trykke på telefonikonet øverst på siden:

De fleste nettlesere vil spørre om tillatelse til å bruke mikrofonen. Oppkoblingen vil ta noen sekunder, og når alt er klart vil telefonikonet blinke med svart bakgrunn som vist nedenfor:

Samtalen kobles ned ved å trykke på telefonikonet igjen eller ved å skifte til tilsyn på en annen RoomMate-enhet.

Når samtalen kobles opp avspilles det et kort lydsignal i rommet hvor RoomMate er montert. Dette for å gjøre personen oppmerksom på samtalen. Tilsvarende avspilles en «pling»-lyd nå samtalen kobles ned.

Under samtalen er det kun lyd i den ene retningen samtidig, og det er ikke mulig å snakke i munnen på hverandre. Hvis begge snakker er det kun lyden fra personen som utfører tilsyn som kommer frem. For at lyden fra RoomMate skal kunne høres må den som utfører tilsyn være stille. I støyende omgivelser er det mulig å bruke mute-ikonet øverst i nettleseren (typisk på adresselinjen).

Kan man starte en to-veis samtale fra RoomMate-enheten?
Nei, to-veis samtale kan kun initieres fra den som gjør tilsyn.

Hvordan brukes anonymisert innlytt?
RoomMate-enheten må være konfigurert for anonymisert innlytt og det vil da være et oransje øre-kon øverst på skjermen:

Anonymisert innlytt aktiveres ved å trykke på det oransje øre-konet. De fleste nettlesere vil spørre om tillatelse til å bruke mikrofonen – på tross av at mikrofonen ikke brukes i dette tilfellet. Oppkoblingen vil ta noen sekunder, og når alt er klart vil øre-ikonet blinke med oransje bakgrunn som vist nedenfor:

Anonymisert innlytt avsluttes ved å trykke på øre-ikonet igjen, eller ved å starte tilsyn på en annen RoomMate-enhet.

Anonymisert innlytt fungerer ved at lyden i rommet hvor RoomMate er montert blir forvrengt. Dette muliggjør at man kan høre om det er lyd i rommet uten å kunne gjenkjenne tale. Dette for å ivareta personvernet best mulig!

Hvordan foretas innlytt?
Innlytt fungerer som anonymisert innlytt, men det er mulig å høre originallyden. Når innlytt er aktivert vil det være et grått øre-ikon øverst på siden:

Ved å trykke på det grå øre-ikonet vil dette blinke når innlytt er aktivert:

Innlytt avsluttes ved å trykke på øre-ikonet igjen eller ved å starte tilsyn på en annen RoomMate-enhet.

Innlytt kan konfigureres slik at det avspilles et kort lydsignal i rommet hvor RoomMate er installert når funksjonen startes.

Hvilken nettleser kan brukes for lydfunksjonalitet?
Lydfunksjonaliteten er basert på ny teknologi i nettleseren og dette krever at nyeste (juni 2018) versjon av nettleseren er installert. Lydfunksjonaliteten vil ikke fungere på eldre versjoner av nettlesere.

Det trengs ikke installeres noen plug-in i nettleseren.

Lyd-funksjonaliteten er testet på følgende nettlesere:

 • Firefox – Windows/MacOS/Android
 • Chrome – Windows/MacOS/Android
 • Safari – MacOS/iOS

Lydfunksjonaliteten vil ikke fungere med Internet Explorer fra Microsoft.

Hva kreves av internett-forbindelsen for lydfunksjonalitet?
Lydfunksjonaliteten påvirker ikke kravene til internettforbindelsen der hvor RoomMate er montert. Der hvor tilsyn skal gjennomføres er det krav til at noen porter i nettverket er åpne. Dette gjelder:

 • 443 (TCP) – gjelder også for tilsyn uten lyd.
 • 3478 (UDP)
 • 50000 – 51000 (UDP)

Hvorfor er ikke ikonene for to-veis tale eller innlytt synlige?
I noen tilfeller mangler telefon- og øre-ikonene:

Årsaken til dette er at lydfunksjonalitet ikke er aktivert for brukerkontoen.

Ikonene kan også være lys grå:

Dette skyldes at funksjonene ikke er aktivert for den aktuelle RoomMate-enheten. Alternativ kan det skyldes at nødvendige porter ikke er åpne for internettforbindelsen.

Loggføres lydfunksjonalitet?
Ja, lydvarsler loggføres som for alle andre varsler. To-veis tale og innlytt loggføres slik som for visuelle tilsyn. Selve lyden i rommet hvor RoomMate er montert lagres aldri!