Innovative produkter og løsninger innen velferdsteknologi

En velferdsteknologi startup

RoomMate startet opp i 2010 (firmanavn fra 2010–2017 var Xcenter AS), for å jobbe med innovative løsninger innen velferdsteknologi.

For å håndtere eldrebølgen, er det nødvendig å ta i bruk nye teknologiske løsninger. Til nå har den rivende utviklingen innen informasjonsteknologi kun i veldig beskjedent omfang blitt utnyttet innen velferdsområdet.

Målet er at seniorer skal kunne bo hjemme lengst mulig og føle trygghet og god livskvalitet. For sykehjem skal personalet hjelpes av teknologien til å få mer tid til omsorg for beboerne.

RoomMate har per mars 2019 seks ansatte fordelt på teknisk utvikling, salg og kundeveiledning samt forretningsutvikling og administrasjon.

 

På bildet, fra venstre Øyvind Bjørnson-Langen (produktutvikling), Tor Kveim (produktutvikling), Maritha Ingvaldsen (fagrådgiver og sykepleier), Ellen Myrland (fagrådgiver og sykepleier), Lieding Wu (utvikler) og René Nordstrøm Jensen (produkt- og forretningsutvikling).