Innovative produkter og løsninger innen velferdsteknologi

En velferdsteknologi startup

RoomMate startet opp i 2010 (firmanavn fra 2010–2017 var Xcenter AS), for å jobbe med innovative løsninger innen velferdsteknologi.

For å håndtere eldrebølgen, er det nødvendig å ta i bruk nye teknologiske løsninger. Til nå har den rivende utviklingen innen informasjonsteknologi kun i veldig beskjedent omfang blitt utnyttet innen velferdsområdet.

Behovet for teknologiske løsninger er godt dokumentert i Hagen-utvalgets rapport (Norges offentlige utredninger 2011:11, ”Innovasjon i omsorg”). Her nevnes bl.a. behovet for en moderne trygghetsalarm, der spesielt deteksjon av fall vektlegges.

Målet er at seniorer skal kunne bo hjemme lengst mulig og føle trygghet og god livskvalitet. For sykehjem skal personalet hjelpes av teknologien til å få mer tid til omsorg for beboerne.

Hagen-utvalgets rapport fra 2011
Hagen-utvalgets rapport fra 2011