Omsorg med verdighet

En partner innen verdighetsteknologi

Digitalisering av omsorgen er en viktig del av helsetjenesten. Vi i RoomMate utvikler og leverer omsorgsteknologi som bidrar til å bevare verdigheten og tryggheten både for innbyggerne og helsepersonell.

RoomMate startet opp i 2010 (firmanavn fra 2010–2017 var Xcenter AS), for å jobbe med innovative løsninger innen velferdsteknologi, eller som vi gjerne kaller det «verdighetsteknologi».

Kommuner og sykehus vil finne en dedikert partner i RoomMate, som er lydhør for helsetjenestens behov. Om man er hjemmeboende eller bor i institusjon for kortere eller lenger tid, vil det å kunne bli våket over, uten å være overvåket bidra til trygghet og verdighet.

 

Cecilie Bache-Aune
Kunderådgiver
+47 9349 5249
Maritha Ingvaldsen
Fagrådgiver/sykepleier
+47 9771 7195
Sven Seljom
Salgsdirektør
+47 9167 6040