Omsorg med verdighet

Nyheter og referanser

RoomMate er etablert i over 140 kommuner i Norge, Sverige og Danmark. Nedenfor ser du et knippe av dem. Vi kan også formidle kontakt med personer i mange kommuner som kan beskrive mer inngående hvordan de har kommet i gang med RoomMate, og hva som er deres erfaringer så langt.

RoomMate undervisningsfilm

Video som tar for seg alle sider av RoomMates system for tilsyn og pasientvarsling. Filmen er kapittelinndelt, slik at du kan gå til det temaet du ønsker å se ved å klikke på menyen (tre streker) eller de blå prikkene på tidslinjen.

RoomMate-systemet introduksjon from RoomMate hjelpevideoer on Vimeo.

RoomMate sykesignalanlegg

RoomMate har utviklet et komplett sykesignalanlegg i tillegg til digitalt tilsyn

RoomMate systemet – et komplett sykesignalanlegg from RoomMate hjelpevideoer on Vimeo.

Hvilke gevinster kan man forvente med RoomMate?

Vi spurte noen av våre kunder om hvilke fordeler de ser med RoomMate

Hvorfor RoomMate? fra RoomMate hjelpevideoerVimeo.

Hvordan fungerer RoomMate

Det er en lav terskel for å ta i bruk RoomMate, og gevinstene kommer raskt, både for innbyggere og helsepersonell

Hvordan virker RoomMate? from RoomMate hjelpevideoer on Vimeo.

Video fra Fallprosjektet ved Geriatrisk avd. på UNN

Denne videoen viser hvordan RoomMate og andre teknologier med hell kan tas i bruk også på sykehus for bl.a. å forebygge fall

Erfaringer med RoomMate

PLUSSpodden er en podcast fra Pensjonistforbundet. De har jobbet mye med forståelse for hva velferdsteknologi betyr for samfunnet og den enkelte. Blant annet har de utdannet over 200 velferdsteknologiambassadører som jobber med å øke forståelsen blant politikere og innbyggere i norske kommuner om hvilke muligheter velferdsteknologi gir for et verdig og trygt liv for den enkelte og en bedre hverdag for ansatte i hjemmetjenesten.

Hør om RoomMate i podcasten her

Hi-tech-omsorg i Hadsel kommune – fra KS forskning og innovasjon 31.03.2020

«Landets eldre tilpasser seg en digitalisert og smart hverdag. Hvordan fungerer denne teknologien i praksis? Og hvordan trives de med den? Bli med inn på pilotprosjektet Thodebo omsorgsboliger.»
Klikk på bildet for å lese mer på KS.no.

Gå til KS.no og les artikkel om Hi-tech-omsorg i Hadsel kommune


Kommunal leilighet – Stjørdal kommune – satt i drift mai 2019

«Bruker hadde hyppige tilsyn på grunn av alvorlig epilepsi og fare for fallskader på natt. Ansatte var inne hos han på tilsyn hver time. Etter at RoomMate ble installert gjøres tilsyn på natt digitalt tre ganger pr natt, ellers bare ved varsel. Bruker føler seg ikke overvåket og mener selv han har fått bedre privatliv og mer sammenhengende søvn etter tiltaket ble satt i gang.

Ansatte kan gi uforstyrret tilsyn til bruker og kan sette inn tiltak raskt ved behov. Ansatte synes RoomMate er et oversiktlig og godt verktøy for nattevakter. Gir økt trygghet for bruker, pårørende og ansatte som har prøvd utallige hjelpemidler tidligere for å registrere fall uten at de har lyktes med å gi den samme tryggheten som Roommate gir.»

Bente Stenseth Kristoffersen
Avdelingsleder, Stjørdal kommune

Vea sykehjem – Karmøy kommune – satt i drift mars 2019

Lydvarsel fra RoomMate
«Pasienten er svært fornøyd med RoomMate-systemet. Pasienten har slitt med å trykke på alarmknappen for å tilkalle personalet. Nå kan pasienten få hjelp når behovet er der. Pasienten trenger ikke bekymre seg over at kreftene ikke strekker til for å trykke på knappen. Det hjelper også på trygghetsfølelsen. Pasienten har trygghet i å både ha mulighet til å kunne forsøke alarmknappen og at lydalarmen er et alternativ som fungerer godt. Pårørende har også gitt positive tilbakemeldinger.

Pleiepersonalet opplever at systemet har letnet situasjonen for pasienten som nå lettere får kontaktet personalet når pasienten trenger assistanse.»

Dan-Arve Stavenes Halnes
Sykepleier/konsulent velferdsteknologi, Karmøy kommune

Bydel St. Hanshaugen, Oslo – demensboliger – satt i drift august 2016

”Da vi startet opp måtte vi bla ha nattevakt, det utgjorde ca 2 årsverk, med bruk av RoomMate kunne vi trekke den ut, og den ordinære nattjenesten får varslinger om noe skjer.

De ti som bor der ville måtte bodd på sykehjem hvis vi ikke hadde  hatt denne bygården med teknologien. Vi har i hele perioden samarbeidet godt med leverandøren og fått tilpasset RoomMate til hver enkelt bruker.

Vi får nå gitt et tryggere tilbud med riktig hjelp til riktig person til riktig tid. Pårørende har blitt tryggere!”

Bilde av Svein Rune Bjørkmo

Svein-Rune Bjørkmo
Fagsjef helse og omsorg, Bydel St. Hanshaugen

VG Nyheter, 10. oktober 2016

“Her kan gamle med demens fortsatt bo i egen leilighet takket være overvåkningssamfunnet. Og det er langt fra et skrekkscenario.” (Se video og les artikkelen på VG nyheter).

Ulstein kommune – omsorgsbolig – satt i drift januar 2017

”Vi har som mål i Ulstein kommune å ha ein meir effektiv helseteneste, og det er faktisk lov å snakke om det”

”Utan denne teknologien måtte Ulstein ha ei ekstra nattevakt, til ein samla kostnad på to millionar kroner i året

”I staden for å kikke innom pleietrengande pasientar på sjukeheimar og omsorgsbustadar på nattetid for å sjekke at alt er som det skal, og kanskje vekke bebuarane i same slengen, kan dei no sove i fred og få besøk berre når det er behov.”

Bilde av Marit Botnen

Marit Botnen
Kommunalsjef helse og omsorg, Ulstein kommune

Skien kommune – demensavdeling/bofelleskap på sykehjem
– satt i drift januar 2017

”Det vi ser er at antall fall siste år er halvert i forhold til året før.”

”Vi kartlegger behovene mye bedre nå, vi observerer bedre.”

”Nattevakt går ikke lenger manuelle tilsyn, men går inn digitalt. Det gås kun manuelle tilsyn dersom beboer er syk. Nattevakt har fått betydelig spart tid som kan benyttes til andre arbeidsoppgaver.

”Enkelte beboer har fått markant bedret søvnkvalitet da de ikke lenger blir forstyrret av nattevakt”

”Ansatte, pårørende og beboere angir meget høy følelse av trygghet.”

Kristin Onsrud
Sykepleier, Klyvetunet, Skien kommune

Hjemmetjenesten Øst, Bodø kommune – satt i drift februar 2017

Mariell:
Digitale tilsyn på natt kan bidra til at brukeren får en mer sammenhengende nattesøvn, noe vi ser effekten av på dagtid. Man slipper også å forstyrre nattesøvnen til brukerne for å se om de har forlatt sengen i løpet av natten.

Kristine:
Dette er et hjelpemiddel som gjør at både brukeren og deres pårørende kan trygges på at vi i hjemmesykepleien blir varslet ved fall, uavhengig av om bruker er i stand til å varsle eller ei. Dette er velferdsteknologi som ikke bare kommer driften og personalet til nytte, men også bruker og pårørende.

Mariell Waleniussen Borge (avdelingsleder) og Kristine Anita Storå (sykepleier)
Hjemmetjenesten Øst, Bodø kommune 

Atea viser velferdsteknologi i Welhavens gate – Bydel St. Hanshaugen i Oslo, mars 2017

I Welhavens gate er det i en hel bygård tilrettelagt 10 leiligheter for mennesker med kognitiv svikt/demenssykdom. Å erstatte sykehjemsplasser med nye måter å bo og leve på, kan gjøre at flere får leve frie og selvstendige liv, og samtidig ha trygghet og fellesskap.

I denne filmen møter du Astrid som bor i Welhavens gate. Se og hør hennes historie (3 minutter video).

Sykepleien 21. sept 2017 – Tema: Velferdsteknologi

Kristin Mehre i Nasjonalt velferdsteknologiprogram synes kommuner som fremdeles sitter på gjerdet, må lære av dem som har gått foran (klikk på bildet for å lese artikkelen).

Smarthuskonsept i Alta Kommune – TV Nord, 20. oktober 2017

(Se video på Altaposten Nyheter, 12 minutter)

Rauma helsehus – Norges mest moderne helsehus, mars 2018

Få et innblikk i noen av velferdsteknologifunksjonene i nye Rauma helsehus på Åndalsnes, Rauma kommune (se video, 3 minutter).

Seniorhuset i Bydel Nordre Aker i Oslo, april 2018

Seniorbolig med morgendagens digitaliseringsløsninger i Pastor Fangens vei 22 i Oslo (Se video, 3 minutter).
Atea Norge

Demoinstallasjoner


Se mer og følg oss på Facebook: