Innovative produkter og løsninger innen velferdsteknologi

Referanser, nyhetsklipp og info om demoinstallasjoner

 

Vea sykehjem – Karmøy kommune – satt i drift mars 2019

Lydvarsel fra RoomMate
«Pasienten er svært fornøyd med RoomMate-systemet. Pasienten har slitt med å trykke på alarmknappen for å tilkalle personalet. Nå kan pasienten få hjelp når behovet er der. Pasienten trenger ikke bekymre seg over at kreftene ikke strekker til for å trykke på knappen. Det hjelper også på trygghetsfølelsen. Pasienten har trygghet i å både ha mulighet til å kunne forsøke alarmknappen og at lydalarmen er et alternativ som fungerer godt. Pårørende har også gitt positive tilbakemeldinger.

Pleiepersonalet opplever at systemet har letnet situasjonen for pasienten som nå lettere får kontaktet personalet når pasienten trenger assistanse.»

Dan-Arve Stavenes Halnes
Sykepleier/konsulent velferdsteknologi, Karmøy kommune

Bydel St. Hanshaugen, Oslo – demensboliger – satt i drift august 2016

”Da vi startet opp måtte vi bla ha nattevakt, det utgjorde ca 2 årsverk, med bruk av RoomMate kunne vi trekke den ut, og den ordinære nattjenesten får varslinger om noe skjer.

De ti som bor der ville måtte bodd på sykehjem hvis vi ikke hadde  hatt denne bygården med teknologien. Vi har i hele perioden samarbeidet godt med leverandøren og fått tilpasset RoomMate til hver enkelt bruker.

Vi får nå gitt et tryggere tilbud med riktig hjelp til riktig person til riktig tid. Pårørende har blitt tryggere!”

Bilde av Svein Rune Bjørkmo

Svein-Rune Bjørkmo
Fagsjef helse og omsorg, Bydel St. Hanshaugen

VG Nyheter, 10. oktober 2016

“Her kan gamle med demens fortsatt bo i egen leilighet takket være overvåkningssamfunnet. Og det er langt fra et skrekkscenario.” (Se video og les artikkelen på VG nyheter).

Ulstein kommune – omsorgsbolig – satt i drift januar 2017

”Vi har som mål i Ulstein kommune å ha ein meir effektiv helseteneste, og det er faktisk lov å snakke om det”

”Utan denne teknologien måtte Ulstein ha ei ekstra nattevakt, til ein samla kostnad på to millionar kroner i året

”I staden for å kikke innom pleietrengande pasientar på sjukeheimar og omsorgsbustadar på nattetid for å sjekke at alt er som det skal, og kanskje vekke bebuarane i same slengen, kan dei no sove i fred og få besøk berre når det er behov.”

Bilde av Marit Botnen

Marit Botnen
Kommunalsjef helse og omsorg, Ulstein kommune

Skien kommune – demensavdeling/bofelleskap på sykehjem
– satt i drift januar 2017

”Det vi ser er at antall fall siste år er halvert i forhold til året før.”

”Vi kartlegger behovene mye bedre nå, vi observerer bedre.”

”Nattevakt går ikke lenger manuelle tilsyn, men går inn digitalt. Det gås kun manuelle tilsyn dersom beboer er syk. Nattevakt har fått betydelig spart tid som kan benyttes til andre arbeidsoppgaver.

”Enkelte beboer har fått markant bedret søvnkvalitet da de ikke lenger blir forstyrret av nattevakt”

”Ansatte, pårørende og beboere angir meget høy følelse av trygghet.”

Kristin Onsrud
Sykepleier, Klyvetunet, Skien kommune

Hjemmetjenesten Øst, Bodø kommune – satt i drift februar 2017

Mariell:
Digitale tilsyn på natt kan bidra til at brukeren får en mer sammenhengende nattesøvn, noe vi ser effekten av på dagtid. Man slipper også å forstyrre nattesøvnen til brukerne for å se om de har forlatt sengen i løpet av natten.

Kristine:
Dette er et hjelpemiddel som gjør at både brukeren og deres pårørende kan trygges på at vi i hjemmesykepleien blir varslet ved fall, uavhengig av om bruker er i stand til å varsle eller ei. Dette er velferdsteknologi som ikke bare kommer driften og personalet til nytte, men også bruker og pårørende.

Mariell Waleniussen Borge (avdelingsleder) og Kristine Anita Storå (sykepleier)
Hjemmetjenesten Øst, Bodø kommune 

Atea viser velferdsteknologi i Welhavens gate – Bydel St. Hanshaugen i Oslo, mars 2017

I Welhavens gate er det i en hel bygård tilrettelagt 10 leiligheter for mennesker med kognitiv svikt/demenssykdom. Å erstatte sykehjemsplasser med nye måter å bo og leve på, kan gjøre at flere får leve frie og selvstendige liv, og samtidig ha trygghet og fellesskap.

I denne filmen møter du Astrid som bor i Welhavens gate. Se og hør hennes historie (3 minutter video).

Sykepleien 21. sept 2017 – Tema: Velferdsteknologi

Kristin Mehre i Nasjonalt velferdsteknologiprogram synes kommuner som fremdeles sitter på gjerdet, må lære av dem som har gått foran (klikk på bildet for å lese artikkelen).

Smarthuskonsept i Alta Kommune – TV Nord, 20. oktober 2017

(Se video på Altaposten Nyheter, 12 minutter)

Rauma helsehus – Norges mest moderne helsehus, mars 2018

Få et innblikk i noen av velferdsteknologifunksjonene i nye Rauma helsehus på Åndalsnes, Rauma kommune (se video, 3 minutter).

Seniorhuset i Bydel Nordre Aker i Oslo, april 2018

Seniorbolig med morgendagens digitaliseringsløsninger i Pastor Fangens vei 22 i Oslo (Se video, 3 minutter).
Atea Norge

Demoinstallasjoner


Se mer og følg oss på Facebook: