Omsorg med verdighet

RoomMate anonymisert tilsyn og pasientvarsling

RoomMate-sensoren

RoomMate-sensor

RoomMate er en unik løsning for å kunne tilby en trygg og sikker tilsynsløsning, som tar hensyn til innbyggernes personvern. Kommuner bruker RoomMate-løsningen til å passe på personer som har behov for tilsyn og varsler i risikosituasjoner. RoomMates sensor kan sende anonymiserte bilder av situasjonen i rommet, slik at helsepersonell kan kontrollere alarmer og gjennomføre tilsyn uten å forstyrre innbyggeren eller foreta unødig inngripen i privatlivets fred. RoomMate er en såkalt passiv varslingssensor som varsler om fall og andre mulige farlige hendelser uten at innbyggeren behøver bære utstyr på kroppen. RoomMate-sensoren kan tilkobles utstyr også for aktiv varsling utenfor synsområdet til sensoren eller som en ekstra sikkerhet. Klikk her for å se hvilke aktive varslingsenheter du kan bruke sammen med RoomMate.

Bilde av anonymisert fallvarsel
Bilde av hvordan et anonymisert fallvarsel ser ut for helsepersonell

Varsler og alarmer

RoomMate er en såkalt passiv varslingsenhet, som leser rommet til innbyggeren og kan varsle om en lang rekke hendelser enten med et varsel eller en alarm. Den er montert diskret på veggen og sender automatisk varsel til helsepersonalet via RoomMates app. Fra appen kan helsepersonalet da konstatere om varselet eller alarmen krever handling, og eventuelt også kontakte innbyggeren direkte gjennom to-veis tale i sensoren. RoomMate sender varsler og alarmer uten at innbyggeren trenger å bære noe utstyr på kroppen i disse situasjonene:

FallFallForlater rommetForlatt rommet
Setter seg opp i sengenOppreist i sengenFor lenge på badetFor lenge på badet
Forlater sengenForlatt sengenLydvarselHøy lyd
Forlater stolenForlatt stolenKontakten bruttKontakten med RoomMate-enheten er brutt
Aktivitet i rommetAktivitet i rommetKontakten med RoomMate-sensoren er gjenopprettet
Går inn i rommetGår inn i rommetManglende bevegelse i seng

For ytterligere å støtte helsetjenesten viser RoomMate statusen i rommet på disse måtene på tilsynssiden eller i vaktrommet:

En person i rommetEn person i rommetPerson ligger i sengenPerson ligger i sengen
To eller flere i rommetTo eller flere personer i rommetPerson sitter i stolenPerson sitter i stolen

Tilsyn med bilde og/eller lyd

RoomMate sensoren har flere muligheter for å støtte helsepersonell for å trygge innbyggere i en omsorgssituasjon. Dersom det går en alarm eller et varsel vil man få et anonymisert bilde av rommet, og kan vurdere om hendelsen er av alvorlig karakter som krever en utrykning. Helsepersonalet kan også bruke appens funksjoner for lyd til å enten kontakte innbyggeren eller lytte inn i rommet for å vurdere hendelsens alvorlighetsgrad. I tillegg kan man også sette på toveis tale for å snakke med innbyggeren. Innlytt kan gjøres anonymisert, slik at man ikke kan høre hva som blir sagt, men vurdere situasjonen ut fra stemmevolum og -intensitet. Når alarmårsaken er klarlagt kvitterer man for varselet, og kan eventuelt også gjøre notater direkte i journalsystemet fra RoomMate-appen.

Journalføring krever integrasjon via Velferdsteknologisk Knutepunkt (VKP), som RoomMate er koblet opp mot. Kontakt journalleverandøren eller RoomMate for å finne ut mer om hva som skal til for integrasjon.

Bilde av anonymisert fallvarsel
Alarmer kan håndteres både på pc, nettbrett og mobil

Avstilling av RoomMate

AvstillingskortRoomMate kan enkelt avstilles slik at den ikke sender alarm, og hindre mulighet for tilsyn i situasjoner der dette er ønskelig. Det kan være i forbindelse med besøk fra pårørende eller i behandlingssituasjoner der man ikke ønsker falske alarmer. Avstilling kan gjøres ved at man henger opp et RoomMate avstillingskort på en krok på veggen, eller via appen.

Avstillingstiden kan justeres etter behov, og når tiden er gått ut vil RoomMate automatisk starte opp igjen, også om man har glemt å ta ned avstillingskortet.

RoomMate vaktrom

Vaktromskjerm

RoomMate vaktrom gir oversikt over status for alle RoomMate-sensorer og alarmer og varsler siste døgn. Skjermen gir en god oversikt over personalet om status i alle rom, i realtid.

Aktive varslingsenheter

RoomMate-sensoren kan også håndtere en lang rekke aktive sensorer, som sender alarm eller varsel når de blir aktivert.

Én RoomMate-sensor kan håndtere mange forskjellige aktive enheter, som tilhører mange forskjellige personer f.eks. i et sykehjem eller institusjon. Man behøver altså ikke en RoomMate-sensor i alle rom, for å utstyre beboere med aktive alarm-enheter. Hver sensor kan navngis så det er lett å identifisere hvem som har den eller hvilken funksjon den har. Man kan f.eks. sette opp en panikknapp i et fellesrom, slik at ansatte kan trykke på denne om det trengs assistanse. RoomMate har mange eksempler på bruk av aktive varslingsenheter, og tips til hvordan aktive varslingsenheter kan bidra til en individuell omsorg.

RF DongleAlle enhetene er trådløse, batteridrevne og knyttes enkelt til en eller flere RoomMate-sensorer. Levetiden på batteriet er lang, og vil ved normal bruk vare i flere år. For å benytte aktive sensorer skal en eller flere RoomMate-sensorer utstyres med en USB-adapter (dongle).

Panikknapp

PanikknappClimax panikknapp er trådløs. Den er batteridrevet og kan plasseres i alle rom, inkludert våtrom eller f.eks. på rullestoler eller rullatorer. Panikknappen er støv- og vannsikret opp til IP67, som innebærer at den fint tåler å bli sprutet på med dusj eller nedsenket i vann i inntil 30 minutter.

Alarmsmykke

AlarmsmykkerClimax er et elegant alarmsmykke kan bæres som armbånd eller anheng, og man kan enkelt bytte hvordan man bærer dem. Den er vannsikret opp til IPX8, som innebærer at den kan være under vann i lengre tid. I institusjoner kan disse også benyttes av ansatte for enkelt å kunne be om assistanse hvis det skulle behøves.

Trekksnor

TrekksnorClimax trekksnor kan monteres hvor som helst, f.eks. ved sengen eller ved toalettet, der RoomMate sensoren ikke kan se. Intuitivt og enkelt design. Vanntett opp til IPX4.

Dørsensor

Climax dørkontaktDersom RoomMate-sensoren ikke kan se døren kan det koples til en trådløs dørsensor som varsler om døren til rommet går opp. Ettersom alle aktive varslingsenheter gis sitt eget navn, kan man gjerne benytte flere i samme rom eller bolig, og navngi dem slik at man vet hvilken dør de beskytter.