Omsorg med verdighet

RoomMate anonymiserad övervakning och patientanmälan

RoomMate-sensor

RoomMate-sensor

RoomMate är en unik lösning för att tillhandahålla en säker och trygg övervakningslösning, som tar hänsyn till medborgarnas integritet. Kommunerna använder RoomMate-lösningen för att ta hand om personer som behöver tillsyn och varningar i risksituationer. RoomMates sensor kan skicka anonymiserade bilder av situationen i rummet, så att vårdpersonal kan kontrollera larm och utföra övervakning utan att störa medborgaren eller göra onödiga ingripanden i privatlivet. RoomMate är en så kallad passiv varningssensor som varnar dig för fall och andra potentiellt farliga incidenter utan att medborgaren behöver bära utrustning på kroppen. RoomMate-sensorn kan också anslutas till utrustning för aktiv avisering utanför sensorns visningsområde eller som en extra säkerhet. Klicka här om du vill se vilka aktiva meddelandeenheter du kan använda med RoomMate.

Bild av anonymiserad fallvarning
Bild av hur en anonymiserad fallvarning ser ut för vårdpersonal

Varningar och larm

RoomMate är en så kallad passiv varningsenhet, som läser av invånaren och kan varna om ett brett spektrum av händelser antingen med en varning eller ett larm. Den monteras diskret på väggen och skickar automatiskt meddelande till vårdpersonalen via RoomMates app. Från appen kan vårdpersonalen sedan ta reda på om larmet eller larmet kräver åtgärder, och eventuellt också kontakta medborgaren direkt genom tvåvägstalet i sensorn. RoomMate skickar varningar och larm utan att den boende behöver bära någon utrustning på kroppen i dessa situationer:

FallFallLämna rummetLämnade rummet
Gå upp i sängenUpprätt i sängenFör länge i badrummetFör länge i badrummet
Lämna sängenÖvergiven sängHörbar varningHögt ljud
Lämna stolenÖvergiven stolKontakten har brutitsKontakten med rumskamraten bryts
Aktivitet i rymdenAktivitet i rymdenKontakten med RoomMate-sensorn har återställts
Gå in i rummetGå in i rummetBrist på rörelse i sängen

För att ytterligare stödja hälso- och sjukvården visar RoomMate statusen i rummet på dessa sätt på övervakningssidan eller i klockrummet:

En person i rummetEn person i rummetPerson som ligger i sängenPerson som ligger i sängen
Två eller flera personer i rummetTvå eller flera personer i rummetPerson som sitter i stolenPerson som sitter i stolen

Övervakning av bild och/eller ljud

RoomMate-sensorn har flera alternativ för att stödja vårdpersonal för att hålla invånarna säkra i en vårdsituation. Om det finns ett larm eller en varning får du en anonymiserad bild av rummet och kan bedöma om händelsen är av allvarlig natur som kräver ett nödsamtal. Vårdpersonal kan också använda appens ljudfunktioner för att antingen kontakta den boende eller lyssna in i rummet för att bedöma hur allvarlig incidenten är. Dessutom kan man också sätta på ett tvåvägstal för att prata med invånaren. Ljud kan göras anonymiserat, så att man inte kan höra vad som sägs, men bedöma situationen baserat på röstvolym och intensitet. När orsaken till larmet har klargjorts loggar du för meddelandet och kan också göra anteckningar direkt i journalsystemet från RoomMate-appen.

Journalföring kräver integration via Welfare Technology Hub (VKP), till vilken RoomMate är ansluten. Kontakta din journalleverantör eller RoomMate om du vill veta mer om vad som krävs för integrering.

Bild av anonymiserad fallvarning
Larm kan hanteras på dator, surfplatta och mobil

Deposition av rumskamrat

TrunkeringskortRoomMate kan enkelt avsättas så att det inte skickar ett larm och förhindra möjligheten till övervakning i situationer där detta önskas. Det kan vara i samband med besök från anhöriga eller i behandlingssituationer där man inte vill ha falsklarm. Deposition kan göras genom att hänga upp ett RoomMate-detpositionskort på en krok på väggen eller via appen.

Inställningstiden kan justeras efter behov, och när tiden har gått kommer RoomMate automatiskt att starta om, även om du glömmer att ta bort avbeställningskortet.

RumKamrat Watch Room

Skärm i skyddsrum

RoomMate watchroom ger en översikt över statusen för alla RoomMate-sensorer och larm och varningar under det senaste dygnet. Skärmen ger en bra överblick över personalen om status i alla rum, i realtid.

Aktiva meddelandeenheter

RoomMate-sensorn kan också hantera ett brett spektrum av aktiva sensorer, som skickar larm eller varningar när de aktiveras.

En RoomMate-sensor kan hantera många olika aktiva enheter, som tillhör många olika personer, t.ex. på ett vårdhem eller en institution. Med andra ord behöver du inte en RoomMate-sensor i varje rum för att utrusta invånarna med aktiva larmenheter. Varje sensor kan namnges så att det är lätt att identifiera vem som har den eller vilken funktion den har. Du kan till exempel ställa in en panikknapp i ett gemensamt rum, så att anställda kan trycka på detta om hjälp behövs. RoomMate har många exempel på användning av aktiva meddelandeenheter och tips om hur aktiva meddelandeenheter kan bidra till en enskild vård.

RF DongleAlla enheter är trådlösa, batteridrivna och enkelt anslutna till en eller flera RoomMate-sensorer. Batteriets livslängd är lång och kommer under normal användning att vara i flera år. För att använda aktiva sensorer måste en eller flera RoomMate-sensorer vara utrustade med en USB-adapter (dongel).

Knappen Panik

Knappen PanikKlimax panikknapp är trådlös. Den är batteridriven och kan placeras i alla rum, inklusive våtrum eller till exempel på rullstolar eller vandrare. Panikknappen är damm- och vattenskyddad fram till IP67, vilket innebär att den lätt tål att stänkas på med dusch eller nedsänkt i vatten i upp till 30 minuter.

Larm smycken

Larm smyckenClimax är ett elegant larmsmycken som kan bäras som armband eller hänge, och man kan enkelt ändra hur man bär dem. Det är vattentätt upp till IPX8, vilket innebär att det kan vara under vatten under en längre tid. I institutioner kan dessa också användas av anställda för att enkelt begära hjälp om det behövs.

Dragsko

DragskoClimax-dragskot kan installeras var som helst, t.ex. vid sängen eller toaletten, där RoomMate-sensorn inte kan ses. Intuitiv och enkel design. Vattentät upp till IPX4.

Dörrsensor

Klimax dörrkontaktOm RoomMate-sensorn inte kan se dörren kan den anslutas till en trådlös dörrsensor som meddelar om dörren till rummet går upp. Eftersom alla aktiva varningsanordningar får sitt eget namn kan man ofta använda flera i samma rum eller bostad och namnge dem så att man vet vilken dörr de skyddar.